• image

Sabies que ?

 

  • El nostre cervell funciona a partir, entre d’altres elements, de neurotransmissors (molècules que utilitzen els organismes biològics per transmetre, amplificar i modular senyals elèctrics entre una neurona i una altra cèl·lula), els quals estan implicats en les nostres conductes i estats d’ànim. Aquests neurotransmissors s’activen i s’equilibren per mitjà dels aminoàcids, vitamines, minerals... que ingerim per mitjà dels aliments. Per tal que els aliments es transformin en nutrients cal una bona absorció intestinal, la qual pot alterar-se quan som infectats per organismes externs (virus, bacteris, fongs, paràsits...) i quan el sistema emocional s’altera (estrès, disgustos, shocks...). Per tant, si el nostre sistema físic i emocional està ben “nodrit” possiblement estarem sans i contents.

 

 

sabies

 

  • Moltes malalties actuals no considerades greus (fibromiàlgia, fatiga crònica, desànim...) no tenen un tractament eficaç a partir de la medicina convencional, encara se’n desconeixen les causes que les originen i per què apareixen. S’ha postulat que cal que conflueixin diversos factors (físics, emocionals, genètics i vitals) per tal que apareguin però el que és cert és que cada vegada hi ha més persones que no es troben bé, no saben què tenen i no els ofereixen cura. Diversos investigadors consideren que l’origen podria ser una infecció externa que ha causat alteracions en l’absorció intestinal nutricional i que restablint aquest desajust es pot recuperar la salut.

 

 

sabies

 

  • Genèticament tenim una dotació física i emocional que en determinats ambients i circumstàncies pot causar-nos desadaptació (física o mental). Si sabem en quin punt està el nostre organisme podem reajustar-lo a les necessitats actuals. Sovint només ens caldria una analítica completa i un diagnòstic emocional per part d’un professional per poder restablir allò que no va a l’hora.

 

 

sabies

 

  • Moltes de les malalties actuals “sense curació” tenen el seu origen en infeccions parasitàries i de fongs que s’enquisten en els nostres òrgans modificant-ne el funcionament i alterant-ne la producció dels elements necessaris per a la salut òptima.

 

 

sabies

 

  • Una part molt important de la població pateix alèrgies i/o intoleràncies alimentàries que produeixen patologies físiques i mentals que poden arribar a greus.

 

 

sabies

 

  • Se sap que els humans disposem d’uns 330 enzims digestius aproximadament, dels quals cadascú en pot tenir algun en deficiència, la qual cosa implica que no podrà digerir certs aliments correctament. Aleshores el sistema digestiu i d’absorció en resultarà afectat i certs nutrients no seran assimilats, amb la conseqüent alteració del funcionament òptim dels òrgans i l’aparició de desajustos emocionals entre d’altres.

 

 

sabies

 

  • Un trastorn molt habitual actualment entre la població infantil, el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), no té cura mitjançant un tractament mèdic convencional, només s’aplica l’ús d’un fàrmac amb molts efectes secundaris que en pal·lia els símptomes. Per mitjà de teràpia nutricional i emocional es pot arribar a l’origen del trastorn i a pal·liar-ne les conseqüències que té a nivell físic, psíquic i d’aprenentatge.

 

 

sabies

 

  • La depressió pot produir-se quan s’altera el funcionament de la serotonina, la dopamina i la histamina. Els fàrmacs utilitzats actualment per a tractar-la només contemplen un desajust de la serotonina, per la qual cosa moltes vegades els símptomes no desapareixen. Cal un estudi acurat de la simptomatologia per ajustar-ne el tractament, el qual, mitjançant l’ús de tractament natural no té ni efectes secundaris ni crea addicció.

 

 

sabies

 

  • La majoria de fàrmacs utilitzats actualment tenen una substància natural que realitza les mateixes funcions sense efectes nocius per a la salut.

 

 

sabies

 

  • Segons alguns estudis el cos i la ment emmalalteixen, entre d’altres coses, per l’acumulació de toxines en els diferents òrgans impedint així que l’energia pròpia flueixi. Els massatges amb olis especials, les herbes curatives i el desbloqueig emocional són claus per recuperar la salut.