• image

Teràpia Sistèmica – Relacional

Es fonamenta sobre la idea que qualsevol problema de salut mental, que afecta un o més membres d'una família, pot ser resolt de forma més efectiva i duradera si comptem amb la col·laboració de la família o d'altres persones significatives (parella, companys de feina, d'escola, etc). Des de l'enfoc sistèmic es tracta el problema de la persona considerant el seu context i la globalitat de la seva situació, focalitzant l’atenció en les relacions més significatives.

Aquest tipus de psicoteràpia permet als membres d'una família (també parella o altres grups):

- una evolució conjunta cap a una forma de funcionar més flexible
- la superació d'una situació de crisis
- autoritzar l'evolució individual de cada un dels membres
- trobar nous equilibris

De fet sabem que el comportament de l’individu està fortament influenciat i mantingut per les interaccions amb aquells qui ocupen una plaça important en la seva vida. Per aquest motiu un dels recursos més potents per a ajudar a una persona a canviar la seva situació personal, és intervenint en les relacions naturals en les que participa.

La teràpia sistèmica acull al pacient (ja sigui un nen, un adolescent o un adult) en un format de sessions individuals, de parella o amb la família, en funció del tipus de demanda que es faci. És a dir, segons qui estigui patint, qui exposa el problema i qui demana ajuda professional.

Focalitzant-se en la comunicació que s'estableix entre els membres de la família o grup, aquest tipus de psicoteràpia consisteix en activar un procés de canvi comptant amb la col·laboració de la família (o altres persones significatives), partint sempre del reconeixement dels seus propis recursos i competències.