• image

Eines Terapèutiques

Tant les patologies físiques com les mentals tenen un origen en un desajust orgànic o emocional, o ambdós alhora.


Per tal de retornar l’equilibri perdut a cada persona cal un estudi acurat dels símptomes i malestar que pateix.


Hem de partir de la base que el cos, les emocions i els pensaments estan estretament interrelacionats de tal manera que una crisi en un dels sistemes crea el desequilibri personal.


Per tal de retrobar la salut s’ha de buscar l’origen del desequilibri i actuar sobre tots els sistemes alhora.


Per aquest motiu sovint les intoleràncies alimentàries causen malestar físic i desajust mental alhora i les crisis emocionals o el malestar mental causen permeabilitat intestinal i intoleràncies alimentàries.


A Conneix l’equip professional (doctora, psicòlogues, fisioteràpeuta, terapeutes naturals i osteòpata) treballa per arribar a l’origen del problema i solucionar de manera definitiva el malestar que patim.


Treballar conjuntament ens permet més eficàcia i més rapidesa en el camí cap a la curació. I tot això per mitjà de les eines més avançades i respectuoses amb el cos i la ment.